Tillegg
Numedalsrally 2008

St.: Fører: Bil: Kontroll: Grunn: Tid:
150 Ole Gunnar Nerigård Volvo 242 TK5E For sent ut 0:40

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"