Tillegg
Numedalsrally 2006

Det er ikke registrert noen tilleggstid.

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"