SS8 avlyst og PowerStage flyttet til SS7

Arrangøren ser seg dessverre nødt til å avlyse SS8 grunnet ekstremt dårlig vær og kolonnekjøring på Fylkesveg 40 over Dagalifjell. Som et resultat av det inntruffene kjøres Power Stage på SS7 Jønndalen i stede

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"