Fartskontroll

Under gjennomkjøringen ble det gjennomført fartskontroll. Resultatene av denne kontrollen har blitt publisert på den offisielle oppslagstavlen på Rødberg Hotell.

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"