Også SS6 må strykes i årets NumedalsrallyArrangøren har i dag måtte ta den tunge avgjørelsen og kansellere også SS6 (Bjerkeflåta) i årets løp. Gladmeldingen er at nå har kulden kommet - og resten av vegene er klare for rally!

Det er lagt ut ny tidsplan ifm at SS1 og SS6 er kansellert. Trykk på "Les mer" for å se hvilke endringer som er gjort.


* Første bil starter fra Rødberg Hotell kl 08:40, 10 minutter senere enn opprinnelig annonsert.
* Første bil starter på SS2 kl 09:06, iht opprinnelig tidsplan.

* Første bil starter på SS5 kl 13:07, 7 minutter senere enn opprinnelig annonsert.
* Maxtid på Regulering 2 er 23 minutter, opprinnelig var denne satt til 30 minutter.

* Fra TK5E (Service 2 ut) følges kjørebok til TK7A. SS6, Bjerkeflåta kjøres som transport (husk fartsgrense!). Idealtid vil være 37 minutter.

Ut over dette vil alle SS starte på det tidspunktet som var angitt i første versjon av tidsplan.

Informasjon om dette vil bli gitt i deltagermelding som deles ut ved innsjekk.

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"