Kontaktinformasjon

NMK Nore og Uvdal
Numedalsrally 2019
Postboks 8
3631 Rødberg

Tlf.: 90967106
E-post: gr-syn@online.no


Kontaktpersoner:

Løpsleder: Torill Karlsrud 90 67 35 55 (m)
Løpssekretær: Grete Solberg 90 96 71 06 (m)


Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"